Monthly Archives: novembre 2005

Alternatives al CAPTCHA

Alternatives al CAPTCHA

El Grup de Treball de Formats i Protocols de les WAI ha publicat un document sobre la inaccessibilitat dels CAPTCHA, proporcionant algunes alternatives interessants: Inaccessibility of CAPTCHA: Alternatives to Visual Turing Tests on the Web.

CAPTCHA és un acrònim que significa Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, normalment implementat com una cadena de caràcters, representada en format gràfic i distorsionada, que l’usuari ha de reconèixer visualment i després reproduïr.

Especialment útil per a aquells que estiguin interessats en l’accessibilitat i que alguna vegada s’hagin vist obligats a utilitzar CAPTCHA per assegurar que els usuaris són humans.

[Via: W3C]

Features de les ATI X1000

Features de les ATI X1000

Tal i com vaig fer per les noves GeForce 7800 enumeraré les noves característiques que incorporen aquesta nova tongada de targetes ATI.

No se si per decisió estratègica empresarial o què, però les ATI van sortir molt més tard que les GeForce 7800, aquest retard ha fet possible la incorporació de tecnologies que prometen i donen un rendiment i una qualitat d’imatge superior a les targetes d’Nvidia. Ara fa falta veure si augmenta el suport que donaran els desenvolupadors de jocs a les ATI amb la reducció de penjades que això implicaria.

Read the rest of this entry