Monthly Archives: desembre 2002

Demos en 64Kb.

Demos en 64Kb.

Es increïble la de modalitats de programació que poden haver-hi en una Party, des de programar amb codi fent dibuixos, fins fer demos gràfiques de màxim 4Kb o 64Kb.

Vull centrar-me només en les demos de 64Kb i mes concretament en la guanyadora de l’any 2000 i 2002 en la Pary. Fr-08 la demo del 2000, com poden posar tanta música, tanta qualitat i tants ambients i que només ocupi 63.5Kb?
La versió del 2002 es increïble, aquesta inclou les llibreries de directX, i podem veure molts polígons, formes complicades i diversitat d’escenes, però la música no és tan bona com la de l’altra versió, però segueix sent bona.

Hi ha una pàgina que inclou les dues demos i el com es va fer de fr-08, es diu the product i a la pàgina oficial de Farbrauch trobareu totes les demos que han fet i d’altres projectes, recomano la demo de presentació de la Party 2001 .flybye [fr-013], és divertida.

fr-08fr019